Етични правила

ethics - m&a BulgariaСинерджи Груп следва своя кодекс от етични правила, които ние разглеждаме като основа за нашия дългосрочен успех. Нашата бизнес философия и действия следват тия правила:

  • Извършваме всички действия в съответствие с най-високите стандарти на бизнес етиката, честност, търговска чест, справедливите и безпристрастните принципи на търговия и приложимите закони и правила. Стремим се и компаниите, които консултираме да работят в съответсвие с тези принципи.
  • Разкриваме всички съществуващи и потенциални конфликти на интереси преди започването на някакви бизнес дискусии, преговори или сделки.
  • Полагаме всички усилия да запазим конфиденциалността на патенти или поверителна информация и използваме тази информация стриктно за целите за които е била предоставена.
  • Стремим се за навременно вземане на решения, справедливи цени, и добронамерени преговори, докато подържаме най-високо ниво на компетентност и професионализъм.