Създаване на стойност

valueadded-new

  • Като консултант, който създава стойност, Синерджи Груп осигурява не само достъп до капитал, но също и достъп до хора. Ние подкрепяме нашите клиенти във всеки един момент и във всяко отношение. Ние стоим до нашите партньори в дългосрочен план. Ангажираме се да им помагаме да развиват и прилагат печеливши стратегичски планове. Помагаме им и при развитието на техните идеи. Когато е нужно поставаме под съмнение традиционите разбирания и служим като предупредителна лампа за нашите партньори. Откриваме таланти и помагаме да се свърши работата.
  • Нашата помощ варира от практически съвети и общо напътствие до конкретни задачи като: наемане на мениджърски екип, бизнес развитие, стратегически обединения и джойнт венчърс, планиране, правни въпроси и маркетингови стратегии. Ние помагаме да открием и утвърдим успешни бизнес модели, предлагаме помощ при навлизането на нови пазари, подтикваме компаниите, които сме консултирали да търсят смели, но все пак реалистични възможности.
  • Ние също въвеждаме управленските екипи на партньорите ни в значителната мрежа от контакти, които притежаваме в индустрията, банковата, счетоводната, правната, данъчната, консултанска и рекламна сфера. Контактите на нашите служители в инвестиционната среда биха били от голяма полза за нашите партньори и клиенти, когато те навлизат в нови пазари, предлагат нови продукти и услуги, разрастват своя бизнес, привличат допълнителен капитал, поглъщат други фирми или решат да продадат бизнеса си.