Етични правила

Синерджи Груп следва своя кодекс от етични правила, които ние разглеждаме като основа за нашия дългосрочен успех. Извършваme всички действия в съотвествие с най-високите стандарти на бизнес етиката, честност, търговска чест, справедливите и безпристрастните принципи на търговия и приложимите закони и правила.