Управленско консултиране

Management consultingБизнес планиране

Можем да ви бъдем полезни при:

 • Изготвяне на бизнес планове за:
  • получаване на кредит
  • участие по европейските програми за финансиране
 • Консултации и разработване на стратегии за развитие на държавни, общински и частни предприятия.
 • Консултации по проблемите на преобразуването и приватизацията на фирмите и дружествата
 • Посредничество при кредитни договори
 • Организация и преструкториране на бизнеса
 • Помощ при навлизане на международния пазар
 • Развитие на международен бизнес, стимулиране на чужди инвестиции, сливания, придобиване на предприятия, джоинт-венчър, внос и износ
 • Проучване на пазарния потенциал за развитие на съществуващ или стартиране на нов бизнес в България
 • Участие в преговори с потенциални инвеститори/партньори
 • Индустриални и секторни анализи
 • Подпомагане на чуждестранните компании при навлизането им на българския пазар

Финансови услуги 

Можем да ви бъдем полезни при:

 • Изготвяне и обслужване на инвестиционни проекти
 • Изготвяне на икономически обосновки за състоянието на фирмата, която желаете да закупите или оздравите.
 • Финансов анализ
 • Анализ на разходите
 • Определяне на стандартна и очаквана себестойност
 • Контрол върху фактическата себестойност
 • Изготвяне на годишни и месечни бюджети на отдел или на цялата фирма
 • Анализи на стопанската и производствената дейност на предприятия, проучване на алтернативни източници на финансиране
 • Изготвяне на оценки на фирми