Бизнес планиране

business planning - m&a BulgariaМожем да ви бъдем полезни при:

 • Изготвяне на бизнес планове за:
  • получаване на кредит
  • участие по европейските програми за финансиране
 • Консултации и разработване на стратегии за развитие на държавни, общински и частни предприятия.
 • Консултации по проблемите на преобразуването и приватизацията на фирмите и дружествата
 • Посредничество при кредитни договори
 • Организация и преструкториране на бизнеса
 • Помощ при навлизане на международния пазар
 • Развитие на международен бизнес, стимулиране на чужди инвестиции, сливания, придобиване на предприятия, джоинт-венчър, внос и износ
 • Проучване на пазарния потенциал за развитие на съществуващ или стартиране на нов бизнес в България
 • Участие в преговори с потенциални инвеститори/партньори
 • Индустриални и секторни анализи
 • Подпомагане на чуждестранните компании при навлизането им на българския пазар