Правни услуги

legal services - m&a Bulgaria>Можем да ви бъдем полезни при:

  • Консултации и изготвяне на различни видове търговски договори
  • Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им
  • Консултации и грижа за чуждестранните инвестиции, съвети за защитата им и избора на оптимална данъчна структура
  • Правно обслужване на сделки с ценни книжа
  • Консултации при увеличаване или намаляване на капитала на публични дружества
  • Изработване на проспекти за първоначално предлагане на ценни книжа на фондовата борса и правна помощ при вторично предлагане