Пазарът на сливания и придобивания в България достигна 1.24 млрд. евро

Статия за сп. B2B на Калоян Кирилов за:

Пазарът на сливания и придобивания в България достигна 1.24 млрд. евро _ B2B Magazine – M&A

M&A market in BulgariaПазарът на сливания и придобивания в България през последните 2-3 години беше белязан от последствията на световната финансова криза. Все пак той отбеляза ръст за 2012 г. и според DealWatch е достигнал 1.24 млрд. евро при 1.2 млрд. евро през 2011 г. Има доста добри възможности за придобиване на интересни компании на привлекателна цена стига инвеститорът да е готов да вложи малко повече усилия при преструктурирането и позиционирането на фирмите.

Може категорично да се каже, че се наблюдават няколко ясни тенденции:

1. Една част от мултинациопо-скоро около икономически групи, а не отрасли.
2. Втора тенденция е окрупняването на капитала в България в няколко големи икономически групи. Това е нормален процес и всеки говореше за консолидация на секторите. Тя се случва, но активи ще бъдат придобивани от местни инвеститори.
3. Появи се голямо предлагане на компании и активи. Това е следствие на икономическите затруднения на фирмите и схващането на българските предприемачи да търсят инвеститор/партньор едва, когато бизнесът закъса.
4. Банките стават все по-активен играч на пазара след като 2-3 г. бяха предпазливи и само преструктурираха кредитите си. Сега вече са притиснати до стената, но пак като консервативни институции чакат прекалено дълго и изкарват на пазара предимно активи, а не работещи бизнеси. Голяма част от тези налните компании решиха да се концентрират върху своите основни пазари и да излязат от инвестициите си в държави като България. Въпреки своя малък пазар страната ни привличаше инвеститори заради своя висок растеж от 6% годишно и много инвеститори си казваха: „Защо да не стъпя и в България?“. Така компании като Енел, ВАЦ, Кльокнер, Е.ОН, ПРО7, АИГ, Мечия, и др. излязоха от България и техните активи бяха закупени основно от български инвеститори.
5. Наблюдава се засилен интерес на инвеститори от Изток: Русия, Турция, Китай, и др, които да изместят западноевропейските инвеститори. Засега с малки изключение говорим предимно за намерения, отколкото за реални сделки или пък се предпочитат инвестиции на зелено, вместо закупуването на съществуващ бизнес.
6. Финансовите инвеститори (инвестиционните фондове) силно намаляха поради две причини: голяма част от пазара в момента има финансови затруднения, а те не искат да инвестират толкова голям ресурс (предимно време и усилия) в преструктуриране на фирми. Втората причина е, че станаха доста по-предпазливи в оценките си, което не удовлетворява собствениците на добрите фирми.

Ето и основните етапи, през които би преминал един процес на сливания и придобивания, воден от консултант, независимо дали сте от страната на прода вача или купувача:

1. Изготвяне на списък с потенциални инвеститори или фирми;
2. Осъществяване на контакт с тях;
3. Изпращане на кратък анонимен профил на фирмата;
4. Подписване на споразумение за конфиденциалност;
5. Изпращане/получаване на информационен меморандум;
6. Получаване на необвързващи оферти;
7. Срещи със собствениците/инвеститорите;
8. Получаване на обвързващи оферти;
9. Изготвяне на дю дилиджънс;
10.Изготвяне и подписване на договорите;
11. Справяне с интегрирането на закупената фирма и извличането на синергии.
Естествено процесът е гъвкав и не е задължително етапите да следват винаги този ред. Друга тенденция е, че последните 2-3 години отнема повече време за приключването на една сделка и затова срокове от 6-12 месеца са напълно нормални.

Speak Your Mind

*