Etik Değerler

ethics - m&a BulgariaSinerji Grup etik kurallara bağlı hareket eder, iş felsefesini ve eylemlerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde belirler:

  • Dürüstlük : Faaliyetlerini yerine getirirken müşterileri, çalışanları, ortakları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır.
  • Tarafsızlık : “İnsana saygının başarının temeli olması” ilkesinden hareketle, gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayırım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır.
  • Güvenilirlik : Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteriye hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
  • Saydamlık : Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirir.
  • Müşteri bilgilerinin gizliliği : Müşteriden öğrenilen bilgilerin amaç dışı kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesi çerçevesinde ve gizlilik sözleşmesi ile müşterilerinin onayladığı bilgileri yalnızca ilgili taraflar ile paylaşır.
  • Kanun ve diğer yasal düzenlemelere uygunluk : Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, kanuna aykırı hiçbir işlem gerçekleştirmez.
  • Sürekli gelişim: Müşterisine en uygun çözümün üretilmesine yönelik olarak ortak ve çalışanlarının iç ve dış eğitimler yolu ile bilgi ve deneyimlerini yükseltir.