İçsel Değerler

Sinerji Grup farklıdır ve farklılığı ile gurur duymaktadır. Her bir ekip üyemizin organizasyonumuza kattığı ve birlikte oluşturduğumuz içsel değerler ise farklılığımızın anlaşılabilmesine yardımcı olacaktır. Temel değerlerimizi oluşturan maddeler kültürümüze dayanarak oluşturulmuştur. Portföyümüzdeki şirketler, yatırım stratejileri ve hatta personelimiz zamanla değişse de zamandan bağımsız temel değerlerimiz asla değişmez.