ETİK

Sinerji Grup, uzun dönemde başarı için temel olduğuna inandığımız etik kuralları izler. Sinerji Grup bütün faaliyetlerini, yüksek iş etiği standartları, dürüstlük ve ticari onur yanında ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken, portföyündeki şirketleri de buna uygun davranmaya teşvik eder.