Фирмени ценности

core values - m&a BulgariaСинерджи Груп е уникална фирма и се гордеем с това. За да разберете нашата уникалност ще ви помогнат нашите фирмени ценности около които е изградена фирмата. Въпреки че бизнес средата в България и по света се променя изключително динамично и дори нашият екип претърпява някаква еволюция във времето, тези основни принципи не търпят промяна. Те включват:

 • Стремеж към съвършенство
  • Ние се стремим постоянно да се усъвършенстваме като професионалисти и като фирма. Не можем да се примирим да изпълняваме поетите задължения по посредствен начин. За да можем да постигнем своите цели Синерджи Груп трябва да е готова да води, да бъде новатор вместо да се задоволи с положението на последовател. Нашите стандарти за работа трябва да са поне толкова високи колкото са стандартите на големите инвестиционни банки.
 • Уважение към клиента
  • В същността си ние консултираме менаджерски екипи, а не фирми. Без наличието на предприемачи няма да има нужда от фирми като нас. Ето защо, ние се стремим да изграждаме нашите взаимоотношения с клиените ни на основата на взаимна подкрепа. Въпреки, че ние не се боим да вземаме трудни и непопулярни решения, никога не забравяме, че менаджерският екип, а не консултантите управляват фирмите, които консултират. Нашата задача е да съветваме и подкрепяме, а не да налагаме и изискваме.
 • Екипност и взаимно вземане на решения
  • Успешният консултант може да успее само на основата на силата на един балансиран и интегриран менаджерски екип. Ето защо, нашите идеи и предложения се правят на основата на консенсус. Всяка една идея или предложение трябва да бъде подкрепена от целия екип на Синерджи Груп. Ние също следваме екипният подход и при управлението на фирмите, които преструктурираме. Това насърчава диалога, допринася различни гледни точки при вземането на решения и взаимно обогатява нашия опит и експертиза.
 • Директни комуникации
  • Ние се гордеем с нашия директен, прям подход при комуникиране на идеите ни било вътре във фирмата или с нашите партньори. В индустрия, където помпозните понятия и термини доста често вземат връх над конкретните дела, Синерджи Груп има репутацията на фирма говореща само с факти и дела. Това, което евентуално губим в краткосрочен план поради липсата на самоизтъкване, ние компенсираме в дългосрочен план благодарение на увеличено доверие в нас. Нашият опит досега е показал, че честността укрепва този процес и спестява време.
 • Съзидателна нетърпеливост
  • Ние съществуваме за да създаваме блага, а не да критикуваме и пречим. Ето защо, ние насърчаваме нови идеи и когато се съмняваме предпочитаме да действаме вместо да говорим. Синерджи Груп прилага този подход при решаването на проблеми и организирането на нашия процес на планиране.