Финансови услуги

financial services - m&a Bulgaria
Можем да ви бъдем полезни при:

  • Изготвяне и обслужване на инвестиционни проекти
  • Изготвяне на икономически обосновки за състоянието на фирмата, която желаете да закупите или оздравите.
  • Финансов анализ
  • Анализ на разходите
  • Определяне на стандартна и очаквана себестойност
  • Контрол върху фактическата себестойност
  • Изготвяне на годишни и месечни бюджети на отдел или на цялата фирма
  • Анализи на стопанската и производствената дейност на предприятия, проучване на алтернативни източници на финансиране
  • Изготвяне на оценки на фирми
  • Намиране на инвеститор или финансиране