İçsel Değerler

core values - m&a Bulgaria

 • Mükemmeliyetçilik
  • Tekdüzelikten uzak durarak bireysel ve şirket performansımızı sürekli artırmak için çaba gösteririz. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak için etik ve bilimsel normlara bağlı ve yenilikçi çözümler üretiriz.
 • Müşteriye Saygı
  • Birlikte çalıştığımız müşterilerimizle ortaklık ilişkisi içerisinde ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun ve en hızlı çözümü üretiriz. Müşterilerimizi tüm süreçte eksiksiz ve şeffaf olarak bilgilendiririz. Müşterilerimizin en doğru kararları almalarında ve en yüksek faydayı elde etmelerinde güvenilir bir yol gösterici olarak faaliyet gösteririz.
 • Takım Çalışması ve Ortak Karar alma
  • Bir danışmanlık şirketi olarak takım ruhuna sahip, uyum içerisinde bütünleşmiş bir yönetim ekibi ile başarılı olunabileceğine inanırız. Alınan kararları müşteriye en yüksek faydayı sağlayacak şekilde fikir birliği içerisinde alırız. Ekip üyelerinin en uygun çözümü üretmelerine olanak sağlayacak şekilde özgür ve özgün düşüncelerin üretilmesini destekleriz.
 • Açık İletişim
  • Sinerji grup yönetici ve çalışanları olarak birbirimizle ve müşterilerimizle doğrudan ve açık iletişim kurarız. Sinerji grup danışmanlık olarak kişisel, belirsiz yaklaşımlar yerine net, objektif ve açık yaklaşımı benimseriz. Kısa süreli kazanımlar yerine uzun süreli ve güvene dayalı ilişki kurarız.
 • Yapıcı Yaklaşım
  • Eleştirmek ve engel yaratmak için değil, yaratıcı ve uygun çözümler üretmek için çalışırız. Bu nedenle, yeni fikirleri teşvik eder, müşteri ve işlerimize şüphe ve önyargı ile yaklaşmayız. Planlama ve problem çözme süreçlerinde organizasyon içindeki bütün fikirlere önem verir, alınacak kararların en uygun çözümü oluşturacak şekilde konsensüs içinde alınmasını teşvik ederiz.