Pazarlama Hizmetleri

marketingservices

  • Pazar araştırması ve strateji planlaması
  • Pazar bölümlendirme
  • Pazar penetrasyonu
  • Pazar konumlandırma
  • Pazarlama karması seçimi
  • Reklam ve halkla ilişkiler yönetimi
  • Rekabet Analizi