Клиенти

Клиенти

Синерджи Груп е структурила и приключила успешно няколко сделки на свои клиенти в различни области и сектори от българската икономика. Тези сделки включват продажбата на миноритарни дялове на финансови институции, придобиване и преструктуриране на предприятия от нови собственици, продажбата на цели компании на стратегически инвеститори, и проекти по управленско консултиране.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

АТЕСТАЦИИ ОТ НАШИ КЛИЕНТИ