М&A

М&A

През жизнения цикъл на една компания, нейният собственик има различни потребности, които обуславят различни цели за него и компанията му. Дали ще сте в процес на развитие на вашата фирма чрез придобиването на друга компания или търсите да продадете сегашния си бизнес, за да се насочите към други проекти, Синерджи Груп ще ви помогне във всеки един етап и аспект на транзакцията. Нашият екип има опит в структурирането и изпълнението на различни типове сделки в почти всички сектори и области на икономиката в национален и международен мащаб.

Ние ще ви помогнем да подготвите вашата компания по най-добрия начин за успешната продажба на вапия бизнес или компания. Нашите професионалисти ще работят съвместно с вас да анализират компанията ви, проучат пазара, подготвят представянето на фирмата, изготвят оценка на фирмата ви, идентифицират най-подходящите инвеститори според предварително изготвената стратегия, и контролират всеки един етап и аспект по време на транзакцията до момента в който тя е успешно приключена. Синерджи Груп ще използва своите контакти с инвестиционни фондове и чужди компании, както и международната си мрежа от консултантски фирми в повече от 30 страни от четири континента, за да намери най-добрия инвеститор за вашата компания и договори най-добрите условия за вас.

Процесът по покупката или продажбата на дадена компания обикновено преминава през следните етапи:

СИНЕРДЖИ ГРУП М&А ПРОЦЕС

1. Определяне на стратегията за продажба

Оценка на стратегията на фирмата

Сравнение с конкурентни фирми в сектора

Идентифицирането на потребности и слабости, които могат да бъдат преодолени с придобиването на компанията

2. Позициониране на компанията

Изготвяне на кратко представяне на компанията и оценка на фирмата ви

Изготвяне на пълен информационен меморандум, който адресира всички аспекти на транзакцията

3. Идентифициране и влизане в контакт с потенциални инвеститори

Идентифициране на потенциални инвеститори

Осъществяване на контакт посредством e-mail, телефон, и др.

Подписване на споразумение за конфиденциалност

Организиране на среща

4. Структуриране на сделката и договаряне на условията

Цена

Структура на сделката

Данъчни съображения

Изготвяне на финансови модели

Възможности за изход

Подготвяне на документите

5. Изготвяне на дю дилиджънс

Ръководи финансовия и данъчния дю дилиджънс

Координира правния дю дилиджънс

Подготвя материали за съвета на директорите

6. Приключване на сделката

Координира заключителните процедури

Помощ при интеграцията на двете компании