Стратегическо консултиране

Стратегическо консултиране

“Ако не знаеш къде искаш да  отидеш тогава няма значение по кой път ще поемеш“ - Луис Карол

Понякога един собственик или мениджър улисан в оперативните задачи не успява да види голямата картина на бизнеса. В такива моменти един външен човек/професионалист, който не е обременен с оперативната дейност на компанията,  с помощта на конкретни инструменти, може да ви предпази от вземането на пристрастни/biased решения.

Нормално е също вие да си задавате следните въпроси:

  • По кой път да поема?
  • Защо ми падат продажбите?
  • Как да скалирам бизнеса си?
  • Защо не съм вече толкова конкурентноспособен?

Екипът на Синерджи груп може да ви помогне в намирането на отговор на тези въпроси като :

  1. Изготвим стратегически план
  2. Идентифицираме нови трендове в специфична нисша
  3. Съдействаме да откриете своето конкурентно предимство
  4. Изготвяне на инструмент за trade-off решения при проекти
  5. Ще ви предпазим от вземането на грешни решения на базата на следните четири пристрастия: Recency effect, Inertia bias, Confirmation bias, Occam’s razor bias