Унаследяване на бизнес

Унаследяване на бизнес

Премини от “family run” на “family owned” бизнес

В нашата практика по покупка и продажба на бизнеси установихме, че голяма част от собствениците продават своя бизнес понеже няма на кого да го оставят. Тук не е въпросът само до прехвърлянето на бизнеса на вашите деца а до изграждането на структурата и процесите в една компания, която тя позволява да бъде поета от друг човек. Извървянето на този път ще ви помогне в бъдеще ако все пак решите да продадете своята компания. Инвеститорите не обичат компании, които са зависими от своите основатели. Екипът на Синерджи груп може да ви помогне да извървите този път като ви консултира с :

 Изготвяне на диагностичен анализ
 Създаването на семейна конституция
 Създаването и структурирането на действащ борд на директорите
 Оценка на борда
 Структуриране на семеен съвет
 Изготвянето а процедура и критерии за избор на CEO
 Създаването на вътрешен одит
 Структурирането на семейна инвестиционна компания