Оценка на компании

Оценка на компании

Когато една компания има нужда от обективна и реалистична оценка на бизнеса си, тя предпочита Valura, която разполага с най-задълбочения софтуер за оценка на компании. Синерджи груп е ексклузивен представител на Valura за България

Изготвянето на оценка на една компания, което е чувствителен анализ, изисква смесването на актуални и подробни данни с опит в изготвянто на оценки.
Със своя награждавам алгоритъм VALURA определя текущата пазарна стойност на бизнеса, като незабавно анализира цените на акциите на 72 000+ публични и частни компании, работещи в 94 сектора в 107 страни.
Основната причина, поради която VALURA е търсена в целия свят, е, че тя изчислява стойността на компанията, като взема предвид финансовите данни заедно с 60+ нематериални стойности като: сектора на бизнеса, размера, продължителността на неговата дейност, темп на растеж, привлекателност за инвеститорите, ниво на институционализъм и др.
Например, равни ли са стойностите на две различни компании, дори ако технитесектори, продажби, печалби, прогнози за растеж и дори броят на клиентите са равни? Добрият анализ трябва да вземе предвид не само финансовите данни, но и да оцени нематериалните активи, които създават реална стойност на компанията.
Друг важен въпрос, с който VALURA прави разлика е, че изчислява стойността на компанията, използвайки отделни алгоритми според периода на работа на бизнеса (ранен етап, растеж, бърз растеж и период на зрялост).
VALURA взема предвид различни променливи като текущия риск на дадена държава, финансови печалби, бета, коефициент на отстъпка и използва тези променливи при оценката на компанията.
С VALURA можете да:

  • Разберете стойността на вашите нематериални активи като стойност на марката, пазарна осведоменост, човешки ресурси, лицензи и патенти
  • Възползвайте се от персонализирана пътна карта и планове за действие за
    максимизиране на стойността.
  • Анализирайте колко добре вашата компания е подготвена за устойчив растеж имаксимизиране на нейната стойност.