Interview with Mr Kaloyan Kirilov for Bulgaria On Air TV

Interview with Mr Kaloyan Kirilov for Bulgaria On Air TV

Интервю с Калоян Кирилов по телeвизия “Bulgaria on Air” на тема:

Пазарът на сливания и придобивания в България

Leave Comment