MBI и MBO сделки

MBI и MBO сделки

Когато купувате една компания един от основните проблеми е управлението на самата компания. Много често инвеститори не искат да закупят даден бизнес само защото той е много зависим от неговия собственик. Те знаят, че без наличен мениджмънт компанията ще понеже финансови загуби при смяната на собствеността.

Едно от решенията е компанията да бъде придобита от сегашния мениджмънт или пък от външни мендижъри, които имат опита и увереността, че могат да се справят с тази не лека задача. Има ли такива сделки за закупуване на фирми в България? Успешни ли са тези сделки? Какво трябва да се случи за да имаме повече Management buyout и Management buyin в България? Отговор на тези въпроси може да намерите в интервюто на Калоян Кирилов за сайта economy.bg Вижте интервюто

Leave Comment