Неохота да се продаде печеливш бизнес

Неохота да се продаде печеливш бизнес

Логиката ни казва, че най-добрият момент да се продаде една компания е, когато тя е на върха. Или по-точно, когато се е устремила към върха и има много добри перспективи да го достигне. В реалността обаче, много рядко собствениците на бизнеси в България продават своите комапнии, когато те са на върха и са доста печеливши.

Защо един собственик има ясно нежелание да продаде своя бизнес, когато той е печеливш и смята, че това е грешка? Логиката е ясна и никой няма да я отрече. Има обаче и други, нефинансови апсекти по продажбата на една фрима и това влияе много върху решението на един собственик дали да си продаде бизнеса или да отложи този момент. В последната си статия за списние Forbes Bulgaria основателят на Синерджи Груп, Калоян Кирилов, коментира на базата на своя опит в областта на сливанията и продобиванията на компания, кои са тези фактори. Пълната статия може да прочетете в този линк.

Leave Comment